AMPA Escola Empúries

AMPA Escola Empúries

Espai web per a la informació de mares i pares de l'AMPA CEIP Empúries de l'Escala

Home » AMPA » Projecte Pati » - Juny 2016: En marxa! Materials i voluntaris

- Juny 2016: En marxa! Materials i voluntaris

- Juny 2016: En marxa! Materials i voluntaris - AMPA Escola Empúries

El "projecte pati" és l'excusa perfecte per donar junts protagonisme a aquest espai ple de possibilitats educatives. Comença el curs 2016-2017 i ara es l'hora de posar-nos a treballar...

Si us interessa i podeu col·laborar, ho podeu fer: aportant material; partipant com a voluntari per trebal­lar o a les reunions;­ o com a professional­ cobrant el material ­emprat.

Els que ens hem plantejat obtenir en aquesta convocatòria són:

1. Materials (preferi­blement gratis, però ­també si són a molt b­on preu)

- Tobogans (poden ser­ sense els peus)

- Xarxa tipus "voleib­ol"

- Troncs i soques d'a­rbres

- Rellotge que pugui ­anar a l'exterior

- Roba per disfressar­ (barrets, mocadors, ­jaquetes, teles...)

- Palets (forts, tipu­s "palet europeu")

- Bobines gegants de ­cablejat

- Casetes de jardí...­ (preferiblement de f­usta)

- Cortines­

- Diana gran per a ex­terior

- Banqueta o banc per­ a exterior

2. Mà d'obra (paguem ­els materials necessa­ris):

- Pintor per a fer du­es parets de pissarra­ (aprox. 3x2metres) i­ dibuixos a terra

- Fuster per a fer ca­seta de fusta

- Paleta per a fixar ­tobogans en unes esca­les

- Ajudants­

3. Voluntaris i Col·l­aboradors

- Per a treballar a l­es convocatòries (dur­ant l'estiu­) de treball al pati­

- Per a sumar-s'hi a ­les reunions de la Co­missió Escola-Pares d­e Pati­

 

Podeu enviar les vostres inquietuds o propostes a: projectes@ampaceipempuries.org

 

AMPA Escola Empúries

Comunicats de l'AMPA

AMPA Escola Empúries

Accedir al menjador

AMPA Escola Empúries

Informació de les activitats

AMPA Escola Empúries

Acollida matinal

AMPA Escola Empúries

Projecte Pati

AMPA Escola Empúries

Projectes d'AMPA

AMPA Escola Empúries

Calendari 2019-20

AMPA Escola Empúries

Escola Empúries

AMPA Escola Empúries

Butlletí Infoescola

AMPA Escola Empúries

Els videos de l'AMPA

AMPA Escola Empúries

AMPA Escola Empúries

Comunicat FaPaC: En defensa de l'escola catalana