Home » + Propostes

+ Propostes


Servei d'acollida matinal

Servei d'acollida matinal - AMPA Escola Empúries
Durant tots els dies lectius, l’AMPA posa a la disposició de les famílies un servei d’acollida matinal previ a l’inici de les classes, de les 8:00 hores fins a les 9:00 hores.
Aquest servei està pensat per aquelles famílies que els pares comencen a treballar aviat al matí i necessiten que els nens i les nenes estiguin atesos mentre no inicien les classes, oferint un espai agradable i lúdic. El servei d'acollida també està pensat per a les famílies que necessiten utilitzar aquest servei d’una manera esporàdica i puntual.
 
 
Declaració de responsable a signar per la família (.pdf)
 
 
 

Mesures de prevenció del COVID-19 a les activitats extraescolars de l'AMPA:

Protocol i mesures de prevenció del COVID-19 al servei d'acollida matinal (actualitzat a 09/09/2020)

 
Coordinadora AMPA acollida matinal: Gemma

Socialització de llibres i material didàctic

Socialització de llibres i material didàctic - AMPA Escola Empúries

La despesa en llibres de text de les famílies amb fills i filles en edat escolar s’ha anat incrementant considerablement en els darrers anys, i ha acabat esdevenint una càrrega econòmica important.
Davant aquesta situació, la nostra Escola aplica per iniciativa pròpia un servei de reutilització dels llibres de text i material didàctic en col·laboració amb l'AMPA. L'objectiu principal és reduir la despesa familiar en concepte de llibres de text i material didàctic complementari. 

Coordinador/a AMPA socialització: Joan
Contacte: socialitzacio@ampaceipempuries.org

Beques menjador

Beques menjador - AMPA Escola Empúries

Les famílies amb fills i filles escolaritzats en centres públics, amb ingressos baixos poden sol·licitar l'ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu.

En el nostre municipi aquests ajuts són gestionats pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà, mitjançant convocatòria pública.

Servei d'acollida de tardes al juny

Servei d'acollida de tardes al juny - AMPA Escola Empúries

Durant els dies de jornada continuada del mes de juny, l'AMPA posa a disposició de les famílies de l'escola el servei d’acollida de tarda per a tots els pares i mares que necessitin conciliar l’horari laboral i l’horari escolar.

Enguany, pel curs 2016-2017 l'acollida de tarda està prevista del 6 al 21 de juny 2017, ambdós inclosos. L'horari previst del servei d'acollida de tarda és de 15:00 a 17:00 hores.

Durant el més de maig s'informa de les condicions del servei i s'obren les inscripcions. El servei es du a terme si hi ha un mínim de participants i llavors l'Ampa confirma el servei.

 

Coordinadora AMPA acollida matinal: Gemma

 - AMPA Escola Empúries
AMPA Escola Empúries

Comunicats de l'AMPA

AMPA Escola Empúries

Accedir al menjador

AMPA Escola Empúries

Informació de les activitats

AMPA Escola Empúries

Acollida matinal

AMPA Escola Empúries

Projecte Pati

AMPA Escola Empúries

Projectes d'AMPA

AMPA Escola Empúries

Calendari 2019-20

AMPA Escola Empúries

Escola Empúries

AMPA Escola Empúries

Butlletí Infoescola

AMPA Escola Empúries

Els videos de l'AMPA

AMPA Escola Empúries

AMPA Escola Empúries

Comunicat FaPaC: En defensa de l'escola catalana